بررسی مدیریت زنجیره تأمین از بعد انسانی » بانک مقالات بازاریابی ایران | دانلود رایگان مقاله بازاریابی
بازاریابی و تبلیغات


تاریخ درج مقاله : 27 دی 1395

بررسی مدیریت زنجیره تأمین از بعد انسانی

نویسندگان:

فاطمه قصاب پور

علی اصغر رشید

aliasghar.rashid@yahoo.com

چکیده TMBA:
در طی چند سال اخیر ظهور فناوری‌های نوین و ایجاد تحولات عظیم در بازارهای جهانی، مدیریت زنجیره تامین را بیش از پیش ضروری ساخته است. امروزه شرکت ها نیازمندند تا یکپارچگی را در تمام فرآیند های تولید از مواد خام گرفته تا مصرف نهایی داشته باشند.مدیریت زنجیره تامین صرفا با مدیریت مسایل فنی میسر نیست بلکه لازم است  در کنار مسایل فنی به ابعاد انسانی مدیریت زنجیره تامین نیز توجه شود. از سویی مطالعات نشان می دهد که وجود سرمایه اجتماعی در سطح بالا موجب موفقیت سازمان ها می شود. این مقاله تاثیر مولفه های سرمایه اجتماعی را بر یکپارچگی زنجیره تامین مورد بررسی قرار می دهد. برای دست یابی به این هدف، رابطه بین ابعاد سرمایه اجتماعی و یکپارچگی زنجیره تامین با استفاده از یک مدل مفهومی مورد مطالعه قرار گرفته است. داده ها از مدیران 69 شرکت صنایع غذایی و آشامیدنی فعال در شهرستان قم، با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده و به روش پیمایشی جمع آوری شده است. برای آزمون فرضیه های پژوهش رگرسیون خطی چندگانه اجرا شد. نتایج پژوهش نشان داد که هر سه مولفه سرمایه اجتماعی(شناختی، رابطه ای و ساختاری) بر یکپارچگی زنجیره تامین تاثیر دارد.

 

واژگان کلیدی: سرمایه اجتماعی، سرمایه رابطه ای، سرمایه ساختاری، سرمایه شناختی، یکپارچگی

مقدمه
امروزه تشریک مساعی بین شرکتهای مختلف در زنجیره تأمین، برای موفقیت آن زنجیره، حیاتی است. معرفی سریع محصولات جدید به بازار، چرخه حیات محصولات موجود را کاهش داده است و تلاطم در تقاضای بازار، روز به روز پیش بینی کردن را مشکل کرده است...

 

دانلود مقاله با لینک مستقیم.pdf [603.04 کيلوبايت]