بررسی تأثیر شیوه آموزش مجازی بر توسعه مهارت‌های مدیریتی مدیران بازاریابی » بانک مقالات بازاریابی ایران | دانلود رایگان مقاله بازاریابی
بازاریابی و تبلیغات


تاریخ درج مقاله : 10 بهمن 1396

بررسی تأثیر شیوه آموزش مجازی بر توسعه مهارت‌های مدیریتی مدیران بازاریابی

نویسنده:
محمد خسروی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان
zghasemi1362@yahoo.com

TMBA چکیده:
شیوه‌ی مناسب در هر دوره آموزشی موجبات اثر بخشی آنرا فراهم می‌نماید .با توجه به برخی ناکامیهای در دستیابی به اهداف در دوره‌های بازاریابی تلاش اصلی محقق در این تحقیق بررسی میزان تأثیرگذاری این دوره ها بر مهارتهای مدیریتی شرکت کنندگان آنها می‌باشد. در واقع سوالی که مطرح م‌ شود این است:
1ـ آیا شیوه های دوره های مجازی بازاریابی تأثیری بر توسعه مهارتهای مدیریتی مشارکت کنندگان دارد؟
برای تجزیه و تحلیل اطلاعات، با استفاده از پرسشنامه به جمع آوری داده های مورد نظر پرداخته شده است. سپس آزمون روایی پرسشنامه با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ انجام شده است. و در نهایت از طریق آزمون میانگین یک جامعه به آزمون فرضیه‌ها و تحلیل نتایج پرداخته شده است. در نهایت نتایج نشان داد که شیوه مورد کاوی موجب توسعه مهارتهای مدیریتی افراد شرکت کننده در دوره های آموزشی بازاریابی می گردد. اما شیوه سخنرانی موجب توسعه مهارتهای مدیریتی افراد شرکت کننده در دوره های آموزشی بازاریابی نمی گردد.
واژگان کلیدی: دوره های مجازی، مهارتهای مدیریتی، شیوه موردکاوی، شیوه سخنرانی.
 

1. مقدمه
تأثیرگذاری فوق‌العاده عملکرد مدیران از طریق مدیریت بر سازمانهایشان بر ساختهای اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جوامع، نقشی حائز اهمیت و بی‌بدیل را برای آنان به همراه آورده است. این نقش چنان پر اهمیت است که یکی از مهمترین اهداف هر جامعه، تلاش برای تربیت و تولید چنین مدیرانی بر شمرده می شود. هدفی که جز با بهره گیری از آموزش به عنوان ابزاری مطمئن و کارا میسر نخواهد شد. اما آنچه در این میان سبب ناکامی برخی از جوامع در رسیدن به این هدف گشته است، کم و کیف بکارگیری آموزش در این راه است. پیچیدگیهای جهان معاصر، افزایش رقابت ها و فشارهای درون و برون سازمانی، پرمشغله شدن مدیران و...  از یک طرف و تبدیل شدن آموزش به یک نوع تجارت از طرف دیگر، باعث تضعیف آگاهانه ابزار آموزش در حوزه ی شیوه ها شده اند. به گونه ای که تنها در ظاهر می توان به برآورده شدن اهداف مورد نظرتوسط آن امیدوار بود. بنابراین لازم می نماید با بازبینی در امر آموزش مدیریت خصوصاً در دو بعد مذکور نسبت به اثر بخش تر کردن آن اقدام کرد.

دانلود مقاله با لینک مستقیم.pdf [271.29 کيلوبايت]