مذاکره » بانک مقالات بازاریابی ایران | دانلود رایگان مقاله بازاریابی
مقالات مذاکره

تاریخ درج مقاله : 27 مهر 1392

 

نویسندگان:
دکترشهباز برآهویی
احسان استحکامی

TMBA چکیده :
انسان موجودی اجتماعی است و مذاکره رایج ترین طریق ایجاد ارتباط بین انسان هاست. سازمان ها هم سیستمهای اجتماعی اند که از انسان ها تشکیل شده اند. هدف مذاکره توافق بر سر منافع مشروع است و این امر در سازمان ها هم مصداق دارد. وقتی ارتباطات متنوع و پیچیده می شود مذاکره هم به تبع آن پیچیده و دشوار می شود. نیازمند تخصص است. در سازمانها نیازمند آن هستیم که منافع خود را به نحو مشروع و رضایت بخش و منصفانه تامین کنیم به خصوص وقتی به عنوان مدیریت نماینده گروهی از انسان ها هستیم.
مذاکره یکی از نقش های بسیار مهمی است که مدیران بخش قابل ملاحظه ای از وقت خود را به آن اختصاص می دهند. اما معدودی از آنان هنر و دانش مذاکره را به درستی می دانند . از این رو ، بسیاری از مدیران حرفه ای نیازمند رویکرد بهینه در طرح ریزی و اجرای  مذاکره ها هستند. بهر حال مذاکره حقیقت دنیای امروز است که در آن ارتباط و منافع گاهاً متضاد حرف اول را می زند پس باید به تخصص مجهز بود تا بتوان ارتباطی سازنده برای تامین منافع مشروع بهینه شده دست یافت و سازمان را از آن بهرمند ساخت و این مهم در درجه اول وظیفه مدیران سازمان است که به آن اهتمام ورزند


ادامه مقاله

تاریخ درج مقاله : 20 خرداد 1392

نویسندگان :

دکتر شهباز براهویی

حمید علامه زاده

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی .گرایش بازاریابی دانشگاه آزاد واحد  قشم

TMBA  چکیده :

کالاهاي که ما شاهد عرضه آنها هستیم فقط بخشی از صدها قلم کالاهایی هستند که از فواصل دور و نزدیک فراهم شده است.مدیران بازاریابی بهترین روش و مسیر رسیدن کالا را به مصرف کننده تعیین میکنند. کالا یا خدمات مورد عرضه ممکن است،اتومبیل، مواد غذایی، اثاثیه منزل، خدمات پلیس، مشاوره حقوقی و .... بازاریابی باید مناسب ترین روش انتقال کالا و خدمات ازتولید کننده به مصرف کننده بالقوه را تعیین کنند. تصمیم مناسب در این زمینه به افزایش سرعت انتقال محصول، راحتی مصرف کننده و هزینه کمتر منجر خواهد شد. این امر خود به تکرار خرید منجر می گردد. در جهان امروز عرضه مستقیم محصول به مصرف کنندگان از سوي تولیدگنندگان به ندرت صورت می پذیرد و این واسطه ها هستند که در این میان نقش آفرینی می کنند.

بعضی واسطه ها کالا را خریداري نموده و مجدداً می فروشند. بعضی دیگر فقط به جستجو و شناسایی مصرف کننده بالقوه اقدام می نمایند. تصمیم گیري در مورد ساختار کانال توزیع حداقل به دو دلیل از اهمیت خاصی برخوردار است. نخست اینکه انتخاب کانال توزیع تأثیر قابل ملاحظه اي بر دیگر برنامه هاي شرکت دارد. براي مثال سیاست قیمت گذاري محصول شرکت، بستگی داردبه اینکه آیا امتیاز فروش محصول به تعداد معدودي واسطه با در صد سود زیاد واگذار شده و یا محصول به صورت گسترده توزیع می شود، و نیز به میزان تبلیغ در مورد محصول، به همکاري اعضاء در کانال توزیع بستگی خواهد داشت. دوم اینکه تصمیم انتخاب کانال توزیع مستلزم تعهدي بلند مدت است. در این مقاه تلاش داریم مباحثی از قبیل ساختارهاي متفاوت، چگونگی انتخاب وکنترل انواع سیستم هاي جدید کانال توزیع را مورد بررسی قرار دهیم.


ادامه مقاله

تاریخ درج مقاله : 19 خرداد 1392

 

محمدطالقانی – استاد یار گروه مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی( واحد رشت)
حسینی – استاد یار گروه مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی( واحد فیروزکوه )
فریدون داودی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی ( واحد فیروزکوه)
چکیده :
درنظام این تحقیق به منظور شناسایی و نحوه استفاده از مسیر های مختلف ارائه خدمات به مشتریان
بانکی صورت پذیرفته است. نتایج مطالعات در این خصوص مشخص می نماید که گسترش و توسعه
مدیریت ارتباطات و اطلاعات بصورت یکپارچه و انسجام بخشهای مختلف بانک ها و موسسات اقماری
از یک سو و سایر سازمانها و موسسات از سوی دیگر، جهت تحقق استراتژی جامع برای دستیابی به اهداف بانک ها در تمامی ابعاد به بهبود روند ارائه خدمات به مشتریان تاثیر گذار خواهد بود.
واژه گان کلیدی : مدیریت ارتباطات و اطلاعات ، رضایت مشتری ، مسیر های توزیع خدمات و نظام بانکی


ادامه مقاله

تاریخ درج مقاله : 19 خرداد 1392

 

اکبر احمدی – کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی
www.akbar_500@yahoo.com
TMBAچکیده
اگرچه مجموعه‌ی رو به رشد پژوهش‌ها نشان می‌دهد که تصورات ذهنی خوب از شرکت‌ها، برای شرکت‌هایی که به آنها تعلق دارد، ارزش استراتژیک دارند، هیچ تحقیقی تا به امروز نقش تصویر ذهنی از شرکت را در بازارهای صادرات، بررسی نکرده است. برای پر کردن این خلاء در نوشته‌های موجود، این پژوهش براساس رویکرد مبتنی بر منبع و بینش‌هایی از مصاحبات کیفی برای توسعه‌ی مدنی که منابع مالی صادرکنندگان و قابلیت‌های مدیریت ارتباط را با مزیت تصویر ذهنی از شرکت و عملکرد آن در بازار سرمایه، ارتباط دهد، پایه‌ریزی شده است. یافته‌ها نشان می‌دهند که منابع مالی و قابلیت‌های مدیریت ارتباط عاملان اصلی مزیت تصویر ذهنی از شرکت هستند که به نوبه‌ی خود، عامل تعیین‌کننده‌ی مهم عملکرد عالی صادرات، می‌باشد. این پژوهش‌ها با بحثی در مورد مفاهیم یافته‌ها برای عملکرد و نظریه‌ی بازاریابی و پیشنهاداتی برای تحقیق بعدی ما به پایان می‌رسد.


ادامه مقاله

تاریخ درج مقاله : 19 خرداد 1392

دکتر محمدرضا شجاعی- عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی تهران، ایران
احمد اسعدی کرگان – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی، موسسه آموزش عالی ارشاد دماوند
رحمان طرهانی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی، موسسه آموزش عالی ارشاد دماوند
TMBAچکیده
شرکت‌ های تعاونی اعتبار یکی از انواع شرکتهای تعاونی هستند که در زمینه ارائه تسهیلات مسکن و خودرو و نیز انواع وامها به اعضا نقش بسزایی ایفا می کنند. این شرکتها باید استراتژی مناسبی اتخاذ نمایند تا بتوانندکارکنان سازمان خویش را برای سرمایه گذاری در شرکت تشویق نمایند. شرکت تعاونی اعتبار کارکنان وزارت اقتصاد و دارایی یکی از این نوع شرکتها است که در سال ۱۳۷۶ تشکیل شده است . فعالیت رسمی اعضای هیات مدیره از سال ۸۶ آغاز و شرکت با استفاده از تجارب سایر تعاونیها اقدام به برگزاری جلسات هیات مدیره و ایجاد تشکیلات منظم اداری، مالی و فنی نمود. برای شناسایی استراتژیهای مناسب این شرکت از روش ماتریس سوات (SWOT) استفاده شده است. این روش به چند مرحله تقسیم می شود که در مرحله اول بیانیه ماموریت شرکت‌ تعیین و در مرحله دوم ماتریس ارزیابی عوامل خارجی EFE)) و ماتریس ارزیابی عوامل داخلی(IFE) آورده شده است. با توجه به اطلاعات بدست آمده در مراحل اول و دوم، در مرحله سوم ماتریس سوات (SWOT)و ماتریس داخلی و خارجی (IE) تشکیل شده است. در این مرحله استراتژیهای مناسب این شرکت که شامل استراتژی رقابتی است، انتخاب می شود.
کلید واژه ها شرکت تعاونی اعتبار- ماتریس سوات- استراتژی – ماتریس ارزیابی عوامل خارجی-ماتریس ارزیابی عوامل داخلی


ادامه مقاله

تاریخ درج مقاله : 19 خرداد 1392

 

فصل چهارم : تحلیل ها و نتایج
حسن صابری (عضو هیأت علمی دانشگاه آزاداسلامی واحد تفرش)
۴) مقدمه
این فصل مشتمل بر تجزیه و تحلیل داده ها و نمایش نتایج مطالعه حاضر است. در این فصل فراوانی های مربوط به پاسخ ها، ویژگیهای نمونه، تحلیل های آماری ارائه می گردد و در پایان، یافته ها به شکلی مشروح مورد بحث و بررسی قرار می گیرند.
تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و در سه مرحله انجام پذیرفت. این سه مرحله عبارت بودند از: (۱) شناخت داده ها و آماده سازی آنها برای تحلیل؛ (۲) ارزیابی مدل و انجام تست های روایی و پایایی معیارها؛ (۳) و سپس تحلیل مدل مفهومی ارائه شده. در پایان ۳۹ فرضیه مطرح شده در این مطالعه مورد آزمون قرار گرفتند و در نهایت یافته های مرتبط با هر فرضیه، توصیف و بحث گردیدند.
۱-۴) فراوانی پاسخ های مربوط به مارکها
در این مطالعه از روش نظرسنجی پرسشنامه ای برای جمع آوری داده ها از مراکز خرید استفاده گردید. شش مرکز خرید برای این منظور انتخاب گردیدند. در مجموع بیش از ۶۶۰ مشارکت کننده در طیف سنی بین ۱۸ تا ۳۹ به سئوالات پاسخ دادند. هدیه کوچکی نیز برای افزایش کیفیت پاسخ ها به مصاحبه شوندگان ارائه شد، اما لازم به ذکر است که مشارکت کاملاً داوطلبانه بود. همه پرسشنامه بعد از تکمیل مورد بررسی قرار گرفتند تا موارد نامناسب حذف گردند. از ۷۰۰ پرسشنامه، ۶۷۴ پرسشنامه ( معادل ۹۶درصد) معتبر بودند و برای این مطالعه مورد استفاده قرار گرفتند و بقیه حذف گردیدند. ۲۶ پرسشنامه ( حدود ۴درصد) به دلیل اینکه کامل نشده بودند یا الگوهای پاسخ سیستماتیک خاصی را نشان می دادند و یا پاسخ دهندگان خارج از طیف سنی مشخص شده بودند، حذف گردیدند. ناقصی برخی از پرسشنامه ها مربوط به کمبود وقت پاسخ دهنده و یا فقدان دانش او نسبت به برندهای استفاده شده در این پرسشنامه بود.


ادامه مقاله

تاریخ درج مقاله : 19 خرداد 1392

 

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهاد تحقیقات آتی
حسن صابری (عضو هیأت علمی دانشگاه آزاداسلامی واحد تفرش)

۵) مقدمه
مطالعه حاضر به منظور بررسی روابط میان تلاشهای بازاریابی و ایجاد ارزش برند در بازار پوشاک ایران، روابط بین یازده فعالیت بازاریابی منتخب و چهار بعد ارزش برند را با استفاده از یک مدل مفهومی، مورد مطالعه قرار داد. استنتاجات مهمی برای فرایند ایجاد ارزش برند در بازار ایران به دست آمد.
استراتژی بازاریابی مهمترین منبع ایجاد ارزش برند، به شمار می آید. تعداد زیادی از مطالعات تأثیر عناصر مختلف آمیخته بازاریابی را بر ارزش برند مورد بررسی قرار داده اند. بهرحال، اکثر آن مطالعات در ایالات متحده آمریکا و کشورهای غربی شکل گرفته است. به دلیل اینکه تفاوتهای فرهنگی می توانند تاثیر تلاشهای بازاریابی بر ایجاد ارزش برند را تعدیل نمایند، بنابراین آن یافته ها ممکن است که بدون انجام آزمون های تجربی قابل تعمیم به دیگر بازارها نباشند.
درکنار انجام تحقیقات بسیار محدود در زمینه ایجاد ارزش برند در بازار ایران، هیچ گونه مطالعه ای به طور خاص بر بازار پوشاک تمرکز نکرده است. بنابراین این مطالعه از مدل ارزش ایجاد برند برای بررسی تأثیرات تلاشهای بازاریابی بر ایجاد ارزش برند در ایران استفاده می نماید. اهداف تحقیق حاضر، پاسخ به سئوالاتی مانند اینکه چگونه با استفاده از استراتژی بازاریابی مناسب در ایران ارزش برند ایجاد نماییم و آیا فعالیتهای بازاریابی طراحی شده برای ایجاد ارزش برند نیاز به اصلاح دارند تا با طرزنگرش ها یا رفتارهای بازار ایران همساز شوند؟.


ادامه مقاله

تاریخ درج مقاله : 19 خرداد 1392

 

سید حسن حاتمی نسب – دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی یزد
رضا طالعی‌فر – دانشجوی دکترای مدیریت منابع انسانی،دانشگاه پیام نورتهران

TMBAچکیده
مقاله حاضر در ابتدا به تشریح مدیریت دانش پرداخته و سپس ضرورت واهمیت آنرا در سازمانهای کنونی مورد مداقه قرار می دهد. هر چند در سالهای اخیر، مدیریت دانش از شهرت زیادی بخصوص در بخش آموزش و تجارت برخوردار گردیده است ، اما هنوز در ارتباط با مطلوبترین شیوه های به کارگیری آن ، ابهاماتی وجود دارد. مقاله فوق بدنبال بررسی و ارائه اثربخشترین راهکارهای آشنایی کارکنان بامفهوم مدیریت دانش بوده تا از آن طریق بتوان به بهترین شکل آنرا درانواع موسسات به کار گرفت. فرایند آشنایی اعضاءبا مفهوم مدیریت دانش در تمامی مراحل نهادینه نمودن این مفهوم درسازمان اجرامی گردد و پیشنهاد می شود مراحل نهادینه سازی مفهوم مدیریت دانش ،از طریق رهبران سازمانی که از دانش و نفوذ بیشتری بمنظور تغییر ادراک و رفتار افراد برخوردارند صورت پذیرد.
کلمات کلیدی
رهبران سازمان ـ مدیریت دانش ـ


ادامه مقاله

تاریخ درج مقاله : 24 بهمن 1389

محمدطالقاني - استاد يار گروه مديريت دانشگاه آزاد اسلامي( واحد رشت)
حسيني - استاد يار گروه مديريت دانشگاه آزاد اسلامي( واحد فيروزكوه )
فریدون داودی - دانشجوي کارشناسي ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامي ( واحد فيروزكوه)
چکیده :
درنظام این تحقیق به منظور شناسایی و نحوه استفاده از مسير هاي مختلف ارائه خدمات به مشتريان
بانكي صورت پذیرفته است. نتایج مطالعات در این خصوص مشخص می نماید که گسترش و توسعه
مدیریت ارتباطات و اطلاعات بصورت يكپارچه و انسجام بخشهاي مختلف بانك ها و موسسات اقماري
از یک سو و سایر سازمانها و موسسات از سوی دیگر، جهت تحقق استراتژي جامع براي دستيابي به اهداف بانك ها در تمامی ابعاد به بهبود روند ارائه خدمات به مشتریان تاثیر گذار خواهد بود.
واژه گان کلیدی : مديريت ارتباطات و اطلاعات ، رضايت مشتري ، مسير هاي توزيع خدمات و نظام بانكي

ادامه مقاله

تاریخ درج مقاله : 12 بهمن 1389

TMBA
استاد: جناب آقای دکتر بهرام خیری
گرد آورنده: کامران صیادی نیک
مقدمه
ضمانت نامه های صادره یکی از ابزارهای مهم در آمدی برای بانک ها محسوب می گردد از آنجایی که ضمانت نامه ها برای بانک تعهد آور بوده و اهمیت آن عینا پرداخت تسهیلات می باشد از این رو شعب می بایستی در زمان صدور ضمانت نامه اطلاعات لازم را از ضمانت خواه اخذ نموده و از نظر توان مالی ، ظرفیت اعتباری وتوانایی های وی اطمینان حاصل نماید
یکی از انواع روشهای پرداخت در تجارت بين الملل اعتبار اسنادی است که امروزه در تعهدی است مشروط که به موجب آن ،(LC) جهان کاربرد فراوانی دارد. اعتبار اسنادی بانک گشایش کننده تعهد می کند که تحت شرایط خاصی که در اعتبار مشخص است وجهی را تا یک زمان مشخص در مقابل اسنادی که در اعتبار خواسته شده و به او ارائه می شود، پرداخت کند.

ادامه مقاله

قبلی بعدی