سایر » بانک مقالات بازاریابی ایران | دانلود رایگان مقاله بازاریابی
سایر مقالات

تاریخ درج مقاله : 18 شهریور 1397

نویسنده:
محسن غظنفری اطهر
دانشگاه علمی کاربردی، مرکز بیجار
کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی
mohsenghazanfari65@gmail.com

TMBA چکیده:
دوران جديد با رشد و توسعه فناوريهاي اطلاعاتي و ارتباطي همراه بوده است. از جمله اين موارد مي‌توان به تجارت الكترونيكي، بانكداري الكترونيكي، يادگيري الكترونيكي، شهرهاي الكترونيك، دولت الكترونيكي و در مجموع به زندگي الكترونيكي اشاره كرد كه هر يك از اين پديده‌ها در بعدي از زندگي بشر تأثيرگذار بوده است. دوراني كه از آن به عنوان عصر ديجيتال ياد مي‌شود، دوري از پديده‌هاي فوق، اجتناب‌ناپذير مي‌نمايد. پديده دولت الكترونيكي هم، مفهومي است كه در‌دهه‌هاي اخير مطرح شده و به چالش رقابت برانگيز بين دولتها تبديل گرديده است. حال دولتها برآنند كه با استقرار اين پديده، از مزاياي آن بهره بگيرند. پژوهش حاضر يك مطالعه توصيفي در مورد تعيين موانع استقرار و راهكارهاي پياده‌سازي دولت الكترونيك در ايران مي‌باشد و پژوهشگر با انتخاب نمونه آماري استان کردستان اقدام به آزمون فرضيه هاي مطرح شده با استفاده از آزمون كايدو پرداخته است و سپس راهكارها و پيشنهادات خود را ارائه داده است.

واژگان کلیدی: دولت الکترونیک


ادامه مقاله

تاریخ درج مقاله : 20 اسفند 1396

نویسنده:
اميرمسعود پارچه‌باف
رئيس بازاريابي و فروش شركت موتورسازان تراكتورسازي ايران
amir.parchebaf@gmail.com

TMBA چکیده:
اسپانيا با داشتن ۵۰۵۹۹۲ کيلومتر مربع وسعت پنجاه و دومين کشور بزرگ جهان است. اسپانيا تقريباً ۴۷۰۰۰ کيلومتر مربع کوچکتر از فرانسه و ۸۱۰۰۰ کيلومتر مربع بزرگتر از ايالت کاليفرنيا آمريکا است. اسپانيا در غرب با پرتغال، در جنوب با مراکش و جبل‌الطارق در شمالغرب در راستاي کوه‌هاي پيرنه با فرانسه و شاهزاده‌نشين آن دو را هم‌مرز مي‌باشد.


ادامه مقاله

تاریخ درج مقاله : 20 اسفند 1396

نویسندگان:
محمد حسین رافعی
سید مسعود زجاجی

TMBA چکیده:
نظام بانکی با اقدامات خود در سال های اخیر و همراهی با سیاست های پولی کشور نقش موثری در کسب رونق اقتصادی ایفا کرده است. در عين حال بانک مرکزی برای اصلاح ساختار نظام بانکی در راستای انطباق شبکه بانکی با استانداردهای روز دنیا تلاش مي كند. شبکه بانکی باید تلاش کند از نظر فنی، روش های اجرایی و نیز عملیات بانکی، خود را با روندهای روز دنیا منطبق كند.


ادامه مقاله

تاریخ درج مقاله : 29 بهمن 1396

نویسنده:
منصوره صادقی
کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی(بازاریابی)
m_sadeghi2701@yahoo.com

TMBA چکیده:
ظرفیت یک سازمان برای تسهیم دانش در میان کارکنان و کاربرد دانش تسهیم شده به عنوان یک منبع مهم و اساسی مزیت رقابتی برای بسیاری از سازمان ها در نظر گرفته می شود. رفتار تسهیم دانش بر بسیاری از ستاده های عملکردی تاثیرگذار بوده و از بسیاری از عوامل تاثیر می پذیرد. همچنین در اقتصاد مبتنی بر دانش، سازمان‌ها دانش کارکنان را به عنوان منبعی در جهت خلق و افزایش ارزش سازمانی به‌کار می‌گیرند و موفقیتشان به توانایی‌شان در مدیریت این منبع کمیاب بستگی دارد. یکی از قابلیت‌های مهم سازمانی که می‌تواند به سازمان‌ها در خلق و تسهیم دانش کمک کند و برای آن‌ها در مقایسه با سازمان‌های دیگر مزیت سازمانی پایدار ایجاد کند، وجود سرمایه ی اجتماعی است. سرمایه ی  اجتماعی از طریق تسهیل ترکیب و مبادلة منابع دانشی سازمان و همچنین با فراهم‎آوری شرایط لازم از جمله ایجاد اعتماد و تعامل بین اعضای سازمان، باعث توسعه مدیریت دانش در سازمان می‎شود. لذا انجام این پژوهش نیز که با هدف ارزیابی سرمایه اجتماعی ، انگیزش افراد، تسهیم دانش و قصد تسهیم دانش می باشد، سعی در شناساندن بهتر این مفاهیم به خوانندگان محترم دارد.

واژگان کلیدی: سرمایه اجتماعی، انگیزش افراد، رفتار تسهیم دانش، قصد تسهیم دانش


ادامه مقاله

تاریخ درج مقاله : 10 بهمن 1396

نویسنده:
سمیرا فلاحت‌گر
دانشجوی دکتری رشته‌ی مدیریت بازرگانی- بازاریابی واحد رشت
دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس مرکز بین‌الملل بندرانزلی
استاد راهنما:
نرگس دل‌افروز
استادیار و مدیر گروه مدیریت بازرگانی- بازاریابی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت و پردیس مرکز بین الملل بندرانزلی
ایمیل نویسنده مسئول :
samira.falahatgar.kh@gmail.com

TMBA چکیده:
بر اساس آموزه‌‌های برآمده از نظریه مبادله اجتماعی، ادراکات مطلوب مصرف‌کنندگان از رفتار سازمان نسبت به خویش بر رفتارهای مثبت خرید آنان اثر خواهد گذاشت. همچنین رفتارهای شهروندی به ‌عنوان رفتارهای اختیاری و آگاهانه مشتری، تأثیر به سزایی بر عملکرد فردی و سازمانی دارد. لذا با توجه به تئوری تبادل اجتماعی، رفتارهای شهروندی، تحت تأثیر درک حمایت اجتماعی سازمانی از آن‌ها قرار دارد. از سویی دیگر توجه به رضایت مشتری از مهم‌ترین جنبه‌های مدیریتی سازمان‌ها است. دستیابی به رضایت مشتری و حفظ آن یکی از جدیدترین چالشهایی می‌باشد که مدیریت در صنایع خدماتی با آن مواجه هستند. در صنایع خدماتی و سازمان ها، رضایت مشتری تعیین کننده و حیاتی می باشد و به عنوان راز موفقیت محسوب می شود. بنابراین، برای توسعه و بهبود کسب و کارها، مدیران در سازمان ها و صنایع خدماتی باید یک در صحیح و شفاف از عواملی داشته باشند که ارزشهای بالاتری را برای مشتریان فراهم می کنند. حمایت اطلاعاتی و عاطفی از طریق ارائه بازخورد به شرکت، توصیه ها و کمک به دیگر مصرف کنندگان به طور قابل توجهی بر رفتار شهروندی از طریق رضایت مصرف کننده تاثیر می -گذارد. علاوه بر این، حمایت اطلاعاتی و عاطفی از سوی شرکت ها و دیگر مصرف کنندگان، تاثیرات مختلفی بر رضایت مصرف کننده می گذارد.
کلیدواژه: رفتار شهروندی سازمانی، حمایت اجتماعی، رضایت مصرف کننده.

 


ادامه مقاله

تاریخ درج مقاله : 2 دی 1396

نویسنده:
عارف بهروز
پژوهشگر و کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی تهران
Aref.behrooz2013@gmail.com

TMBA چکیده:
دراین مقاله با یک روش تحلیلی -توصیفی اقدام به مفهوم سازی الگوهای اقتصاد مقاومتی و اثرگذاری نقش انرژی¬های نو در تحقق این تئوری از طریق ایجاد اشتغال سبز(Green Job) شده است. این نتیجه حاصل شد که با توجه  به ظرفیت های مناسب در انرژی های تجدیدپذیر و بیکاری قابل توجه در کشور ایران از این رو از طریق توسعه هرچه بیشتر انرژی های نو در نقاط استراتژیک کشور می توان اشتغال زیادی در کشور ایجاد کرد و گامی بزرگ در جهت تحقق الگوهای اقتصاد مقاومتی برداشت.
کلید واژه‌ها: اقتصاد مقاومتی، انرژی تجدیدپذیر، اشتغال سبز، بیکاری.


ادامه مقاله

تاریخ درج مقاله : 25 آذر 1396

نویسنده:
مرتضی ایلات 
دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی ـ بین‌الملل
دبیر هیأت مدیره مجمع نمایندگان کارگران استان قزوین
مؤسسه آموزش عالی سهروردی قزوین
mortezae2008@gmail.com

TMBA چکیده:
مشکلات ناشی از اقتصاد تک محصولی و تکیه بر درآمدهای نفتی سبب ایجاد اقتصادی متاثر از عوامل خارجی بالاخص درآمد های ناپایدار نفتی شده است. با این ویژگی اقتصاد ایران، می توان به اهمیت و نقش صادرات غیر نفتی در کشور پی برد. در بین صادرات غیر نفتی کشورنیز فرش دستباف همواره در مقام اول قرار داشته و طی سال های اخیرسهمی بیش از 25 درصد از صادرات غیر نفتی را به خود داده است. مروری بر حجم و ارزش صادرات فرش دستباف طی صد ساله گذشته بیانگر آن است که صادرات فرش دستباف دچار نوسانات زیادی شده است. به خصوص چند سالی است که غبار مشکلات باعث نگرانی تولید کنندگان و دست اندرکاران بازار فرش شده است.بدیهی است عوامل مختلفی می توانند در این امر دخیل باشند که از آن جمله  می توان به سیاست های تجاری کشور، سیاست های کشورهای رقیب، تغییر در سلایق و تقاضای جهانی و ... اشاره کرد.
امروزه تردیدی در نقش و اهمیت صنایع و بنگاه‌های کوچک و متوسط برای رشد و توسعه اقتصادی کشورها وجود ندارد و هر گروه، کشورهای صنعتی و در حال توسعه با سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی لازم درصدد سازمان‌دهی، رفع موانع و مشکلات و بهبود فضای کسب‌وکار و فراهم ساختن زمینه لازم به‌منظور بهره‌گیری هر چه بیشتر از این صنایع در راستای توسعه کارآفرینی، حل معضل بیکاری، افزایش ارزش‌افزوده و صادرات صنعتی، توسعه منطقه‌ای و کمک و بهبود و توزیع درآمد در جامعه و مواردی از این قبیل می‌باشند(زولتان، 1383: 39).از طرفی توسعه و امنیت اقتصادي یک تصمیم بسیار مهم است، مخصوصاً براي كسب و كارهاي كوچک و متوسط كه داراي پایه مالي كم، تمركزي محلي و حوزه جغرافیایي محدود هستند نتیجه این پژوهش، بیانگر میزان امنیت اقتصادی در زمینه اشتغال‌زایی و سودآوری وضعیت مطلوب و وضعیت موجود ارتباط معنی‌داری ندارد. و در زمینه اهداف تولیدی بین وضعیت مطلوب و وضعیت موجود رابط معنی‌دار و مستقیمی وجود دارد.
کلیدواژه: بنگاه‌های متوسط و کوچک، توسعه و امنیت اقتصادی( تولیدی، اشتغال‌زایی، سودآوری)


ادامه مقاله

تاریخ درج مقاله : 23 آذر 1396

نويسنده:
محمد بنگاه
اداره كل راه آهن هرمزگان، اداره بازرگاني
دانشگاه شهید بهشتی تهران
mohamadbongah@gmail


TMBA چکیده:
در سالهاي اخير يکي از مفاهيمي که مورد توجه بسياري از اقتصاددانان دنيا قرار گرفته است، واژه سرمايه اجتماعي مي‌باشد. تا جايي که، بسياري از اقتصاددانان بر اين عقيده‌اند که سرمايه اجتماعي حلقه مفقوده کشورهاي عقب مانده براي رفع مشکلات اقتصادي و اجتماعي‌شان است. آنان عقيده دارند که افزايش روابط مبتني بر اعتماد و مشارکت‌هاي اجتماعي گروهي، سبب رشد و حتي توسعه کشورهاي عقب مانده خواهد شد.
در اين پژوهش ابتدا براي اولين بار، براي نشان دادن اثر سرمايه اجتماعي بر توليد، از تابع توليد دبرتين استفاده شد. و با استفاده از اين تابع، مدل رشد درونزاي جديدي تبيين شد که بر پايه سرمايه اجتماعي، سرمايه انساني و سرمايه فيزيکي استوار است.
 سپس با استفاده از آمارهاي اقتصاد ايران براي دوره 1385-1368 مباردت به اندازه گيري اثر شاخصهاي مختلف سرمايه اجتماعي بر روي رشد اقتصادي با استفاده از روش حداقل مربعات معمولي، پرداختيم. نتايج اين پژوهش حاکي از اين واقعيت است که افزايش سرمايه اجتماعي  سبب افزايش رشد اقتصادي در ايران خواهد شد.
واژگان کليدي: رشد درونزا، سرمايه اجتماعي، سرمايه انساني، سرمايه فيزيکي، انحرافات اجتماعي.


ادامه مقاله

تاریخ درج مقاله : 23 آذر 1396

نویسنده:
محمد بنگاه
اداره كل راه آهن هرمزگان، اداره بازرگاني
دانشگاه شهید بهشتی تهران
mohamadbongah@gmail

TMBA چکیده:
مقاله حاضر  به بررسی راههاي رشد سرمايهگذاري در مناطق آزاد  تجاري می پردازد. روش تحقیق توصیفی و داده ها ازطریق کتب و مقالات مرتبط و همچنین پژوهشهای میدانی به دست آمده است. بسط و توسعه مناطق آزاد، از پیش شرطهای اساسی برای تقویت و توسعه تولیدات داخلی و سرمایه گذاری های مطمئن و رشد اقتصاد یک کشور می باشد؛ چرا که امکان تسهیل تجارت و سرمایه گذاری در بخشهای مختلف یک جامعه را تضمین می کند و به دنبال آن علاوه بر درآمدزایی، توسعه در امر صادرات و زمینه پیشرفت در سایر بخشها را در پی خواهد داشت، اما این امر زمانی محقق می شود که بتوان موانع را برطرف و راههای ارتقارا شناسایی و با توجه به مقرون به صرفه بودن هرکدام از آنها، در راستای تحقق آنها گام برداشت.
كليد واژه ها: سرمايه گذاري – مناطق آزاد- تجارت- درآمدزايي


ادامه مقاله

تاریخ درج مقاله : 21 آذر 1396

نویسندگان:   
دکتر حمیدرضا سلمانی مجاوری
دانشگاه علوم و تحقیقات تهران
محدثه وطن خواه
مؤسسه آموزش عالی هدف
mazisalmani@yahoo.com

TMBA چکیده:
در دنیای امروز که به شدت رقابتی و به طور فزاینده نامطمئن است، شرکت ها و سازمان ها برای اینکه بتوانند بقای خودشان را تضمین کنند باید خلاق و نوآور باشند و تسلط بر فناوری های جدید و نوآوری مقوله ای ضروری برای حفظ پویایی سازمان در برخورد با خطرات احتمالی می باشد و قدرت رقابت پذیری را در یک سازمان افزایش می دهد. سازمان های تجاری برای حفظ بقا و پایداری خود در شرایط بازار باید فرآیندهای کسب و کار خود را با استفاده از فن آوری های مدرن که هوش تجاری نامیده می شود، بروز رسانی نماید.در مقاله حاضر ابتدا هوش تجاری را تعریف و سپس آن را از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار دادیم و همچنین به بررسی ضرورت تاثیر نوآوری و فناوری اطلاعات در هوش تجاری و نقش تکنولوژی های نو در حصول ماکزیمم ارزش از خدمات هوش تجاری پرداخته ایم.
واژگان کلیدی: نوآوری، فناوری اطلاعات، هوش تجاری


ادامه مقاله

قبلی بعدی