تعیین چالشها و موانع و راهکارهای پیاده‌سازی دولت الکترونیک (مطالعه موردی استان کردستان) » بانک مقالات بازاریابی ایران | دانلود رایگان مقاله بازاریابی
سایر مقالات


تاریخ درج مقاله : 18 شهریور 1397

تعیین چالشها و موانع و راهکارهای پیاده‌سازی دولت الکترونیک (مطالعه موردی استان کردستان)

نویسنده:
محسن غظنفری اطهر
دانشگاه علمی کاربردی، مرکز بیجار
کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی
mohsenghazanfari65@gmail.com

TMBA چکیده:
دوران جديد با رشد و توسعه فناوريهاي اطلاعاتي و ارتباطي همراه بوده است. از جمله اين موارد مي‌توان به تجارت الكترونيكي، بانكداري الكترونيكي، يادگيري الكترونيكي، شهرهاي الكترونيك، دولت الكترونيكي و در مجموع به زندگي الكترونيكي اشاره كرد كه هر يك از اين پديده‌ها در بعدي از زندگي بشر تأثيرگذار بوده است. دوراني كه از آن به عنوان عصر ديجيتال ياد مي‌شود، دوري از پديده‌هاي فوق، اجتناب‌ناپذير مي‌نمايد. پديده دولت الكترونيكي هم، مفهومي است كه در‌دهه‌هاي اخير مطرح شده و به چالش رقابت برانگيز بين دولتها تبديل گرديده است. حال دولتها برآنند كه با استقرار اين پديده، از مزاياي آن بهره بگيرند. پژوهش حاضر يك مطالعه توصيفي در مورد تعيين موانع استقرار و راهكارهاي پياده‌سازي دولت الكترونيك در ايران مي‌باشد و پژوهشگر با انتخاب نمونه آماري استان کردستان اقدام به آزمون فرضيه هاي مطرح شده با استفاده از آزمون كايدو پرداخته است و سپس راهكارها و پيشنهادات خود را ارائه داده است.

واژگان کلیدی: دولت الکترونیک

مقدمه:
دورانی که در آن به سر می‌بریم از آن تحت عنوان عصر " فناوری اطلاعات و ارتباطاعات " ، یاد می‌شود. نفوذ فناوریهای اطلاعاتی و ارتباطاتی در تمامی عرصه‌های زندگی بشر باعث شده است که راهها و روشهای که از آن طریق افراد با یکدیگر و جامعه خویش ارتباط متقاب لدارند به طور کلی تغییر کند، این تغییر که همراه با نفوذ گسترده اینترنت در اجتماعات و جوامع علمی و دانشگاهی، مؤسسات و سازمانهای تجاری و غیرتجاری همراه بوده است، شهروندان جامعه را به کاربران شبکه‌های اطلاعاتی تبدیل کرده است رسیدن به مزایای عصر جدید بدون منظور کردن نقش دولتها امکانپذیر نخواهد بود، بدین‌منظور دولتها بایستی در جهت تغییر ساختارهای حاکم بر سازمانها و مؤسسات و نحوه انجام فعالیتها و تعاملات، اقدام به مهندسی مجدد نمایند (به اصطلاح عامیانه "جاده‌صافکن" فرایند باشند)، در همین راستا نیز پدیده دولت الکترونیکی، قابل طرح است.
دانلود مقاله با لینک مستقیم.pdf [194.44 کيلوبايت]