فروش » بانک مقالات بازاریابی ایران | دانلود رایگان مقاله بازاریابی
مقالات فروش

تاریخ درج مقاله : 5 بهمن 1395

Effects working capital management At Operating cas
نویسندگان:
زهرا مهدی زاده
مدرس دانشگاه
zmehdizadeh44@yahoo.com

چکیده TMBA:
سرمایه در گردش یک مفهوم کمی و ناخالص دارد، که عبارت است از کل دارایی جاری و یک مفهوم کیفی دارد، که به معنی مابه التفاوت دارایی های جاری و بدهی های جاری است. هنگامی که مدیریت سرمایه در گردش شرکت مطرح می شود؛ مفهوم کیفی آن مد نظر است. به لحاظ واژه شناسی نیز سرمایه در گردش در مقابل عبارت انگلیسی Working capital آورده شده است. و در تعبیر انگلیسی، آن مترادف Circulated Capital است چون آن بخشی از سرمایه شرکت را شامل می شود که، نقش خون در رگهای شرکت را دارد. سرمایه در گردش به طور کلی شامل دو بخش متمایز است: سرمایه در گردش ثابت که در سطح معینی برای انجام عملیات روزمره شرکت نگهداری می شود و سرمایه در گردش متغیر که در زمانهای خاص در طول زمان مورد نیاز هستند.


واژگان کلیدی: وجوه نقد عملیاتی، سرمایه در گردش


ادامه مقاله

تاریخ درج مقاله : 28 دی 1395

نویسندگان:
محمد حسین رافعی
زهرا مهدی زاده
zmehdizadeh44@yahoo.com

 

 چکیده TMBA:
بازار بورس اوراق بهادار نقش مهمي را در جذب سرمايه هاي اندك مردم و تأمين مالي شركتها فراهم مي آورد. از آنجا كه اين بازارها در تخصيص منابع و سرمايه ملي نقش سازنده اي دارند، بنابراين مطلوبيت آنها در جهت توسعه اقتصادي جامعه خواهد بود. افراد سعي مي كنند تا با كسب اطلاعات در شركتهاي پذيرفته شده در بورس نسبت به خريد و يا فروش سهام اقدام كنند. بنابراين اطلاعات نقش تعيين كننده اي براي آنها ايفا خواهد كرد.
با گسترش فناوري و دسترسي راحت و سريع به اطلاعات از طريق رايانه ها و شبكه هاي انتقال اطلاعات، موضوع استفاده از اطلاعات در تصميم گيري، ابعاد تازه اي به خود گرفته است. از يك طرف شركتها و افراد به شيوه اي راحت تر به تبادل اطلاعات مي پردازند و از طرف ديگر دست اندركاران بازار سرمايه سريع تر به نيازهاي اطلاعاتي افراد پاسخ مي دهند.
تصمیم گیریهای اقتصادی به اطلاعات قابل اعتماد و اتکا نیاز دارد و نقش حسابرسی، اعتباردهی به صورتهای مالی است که باعث مطلوبیت در ارائه و قابلیت اعتماد صورتهای مالی ‌می‌شود. حسابرسی منظم و سالانه توسط حسابرسان مستقل بهترین نوع حفاظت از منابع عمومی است.
هر چند سرمایه گذاری  با مخاطراتی همراه است ولی حسابرسی سالانه شرکتها از مخاطرات مضاعف ناشی از عدم اعتبار و قابلیت اتکای اطلاعات صورتهای مالی می‌کاهد. حسابرسان مستقل که توسط مجامع عمومی صاحبان سهام انتخاب می‌شوند با رسیدگی به اسناد،‌ مدارک و شواهد پشتوانه صورتهای مالی، تقلب و سوء جریانهای اجتماعی دارای تأثیر مستقیم بر صورتهای مالی را کشف و نسبت به صورتهای مالی تهیه شده توسط مدیران شرکتها، بی طرفانه اظهارنظر حرفه‌ای ارائه می‌کنند. نتایح یافته‌های حسابرسان مستقل در گزارشی به نام «گزارش حسابرسی» به شکل‌های «مقبول»، «مشروط»، «مردود» و «عدم اظهار نظر» ارائه می‌شود. تجریه نشان داده است که شکل گزارش حسابرسی، عمدتاً به صورت مقبول یا مشروط تنظیم می‌شود و از شکلهای مردود و عدم اظهار نظر کمتر استفاده می‌شود.

واژگان کلیدی: اظهار نظر حسابرس، قیمت سهام.

 


ادامه مقاله

تاریخ درج مقاله : 28 دی 1395

نویسنده:
عارف بهروز
کارشناس ارشد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی تهران
aref.behrooz2013@gmail.com

چکیده TMBA:
هدف از این تحقیق بررسی نقش اساسی و راهبردی گمرک جمهوری اسلامی ایران در توسعه صادرات غیر نفتی و مبارزه با قاچاق استان کهگیلویه و بویر احمد می باشد. از این رو در این مقاله با روش تحلیلی-توصیفی این نتیجه حاصل شد به طور اساسی یکی از مؤلفه های اساسی در مبارزه با قاچاق کالا جلوگیری از کالاهای ممنوع الورود در کشور می باشد که از نظر شرع و قانون ممنوع می باشد. بنابراین با توجه به اینکه گمرک جمهوری اسلامی ایران رابط بین ورود و صدور کالاهای بازار می باشد؛ می توان  بیان کرد که گمرک استان کهگیلویه و بویر احمد  مرکز راهبردی در مبازره با قاچاق کالا و تقویت اقتصاد درونی استان می باشد. بنابراین گمرک استان کهگیلویه و بویر احمد ایران می تواند از طریق راهبردها و سیاستهای صحیح و متناسب با الگوهای صحیح اقتصادی  نقش اساسی در تقویت صادرات این استان منبع خیز ایفا کند.

واژگان کلیدی: صادرات غیر نفتی، استان کهگیلویه و بویر احمد، گمرک، قاچاق.


ادامه مقاله

تاریخ درج مقاله : 30 آذر 1395

نویسندگان:
سید میکاییل جعفری
دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی دانشگاه آزاد واحد بندرعباس
jafari.michael@yahoo.com
محمود عامری سیاهویی
استادیار دانشگاه ازاد واحد بندرعباس


چکیده TMBA:
 از آنجا که خرده فروشی تاثیر زیادی بر سبک زندگی ما دارد و به منزله آخرین گام در در زنحیره ارزش می باشد باید به دنبال راهکارهایی برای مدیریت و اداره بهتر خرده فروشیها به منظور رفع نیاز مشتریان باشیم. بنابراین هر شرکتی که محصولی را می فروشد یا خدمتی را ارائه می کند شکلی از عملکرد خرده فروشی را به خود گرفته است و بدون توجه به اینکه شرکت چگونه محصول را می فروشد یا خدمتی را ارائه می کند، بدون توجه به روش فروش با خرده فروشی درگیر است.

واژگان کلیدی: خرده فروشی، زنجیره عرضه، مدیریت خرده فروشی، کانالهای توزیع


ادامه مقاله

تاریخ درج مقاله : 3 آذر 1395

نویسندگان:
محمد مهدی محبی
استاد یار گروه مدیریت دانشگاه پیام نور
رامین رباط میلی
دانشجوی کارشناسی ارشد MBA

چکیده TMBA:
خریدها در بازارهای مصرفی در توسعه ی قدرت رقابت پذیری، ارزشی حیاتی دارند. از اینرو، شناخت و بهبود عوامل تسهیل کننده خریدها نقش بسزایی در افزایش سود آوری کسب و کارها دارد. در این راستا، پژوهش حاضر به بررسی عوامل مؤثر بر خرید و تأثیر این عوامل بر خرید ناگهانی می پردازد، زیراکه خرید ناگهانی، نیمه پنهان رفتار مصرف کننده است که فروشندگان ماهر می توانند با استفاده از محرکهای مختلف به آن دست یافته و میزان فروش خود را بالا ببرند. این پژوهش از دید هدف، کاربردی، از دیدگاه نوع داده ها، کمی و از نظر شیوه گردآوری داده ها، توصیفی و پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش را خریداران مراجعه کننده به فروشگاهها و پاساژهای لباس و پوشاک مرکز شهر اراک تشکیل می دهند. ابزار اصلی جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه با مقیاس پنج رتبه ای لیکرت بوده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که عامل قیمت، بالاترین تأثیر را برای خرید ناگهانی دارد.

واژگان کلیدی: تصمیم گیری خرید، خرید ناگهانی، سبک خرید، قصد خریدادامه مقاله

تاریخ درج مقاله : 29 شهریور 1395

نویسنده:
مسعود خرازی
کارشناس ارشد رشته مهندسی صنایع-مدیریت سیستمها
مدرس دانشگاه پیام نور
Masoud_kharrazi@yahoo.com

چکیده TMBA:
آنالیز PESTLE یکی از مفاهیم اساسی کسب و کار است. دراین تحقیق سعی داریم علاوه بر معرفی کامل و عمیق اجزای اصلی PESTLE، تحلیل این آنالیز در صنعت گردشگری به عنوان مثال، و سؤالاتی که برای افرادی که این آنالیز را انجام می دهند تا ایده های لازم برای چیزهایی که باید مدنظر قرار دهد را مطرح می کنیم.

واژگان کلیدی: آنالیز، PESTLE، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، تکنولوژیکی، قانونی، محیطی


ادامه مقاله

تاریخ درج مقاله : 10 خرداد 1395

نویسنده:
رضا بلاغی اینالو
کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی
مسلم امینی نژاد
کارشناس ارشد فقه علوم قرآن و حدیث
 fkeshavarz9667@yahoo.com
استاد راهنما:
حسن سلطانی
 
چکیده TMBA:
افزايش نگراني و آگاهيهاي عمومي نسبت به سلامت و حفاظت از محيط زيست سبب شده است كه مصرف كنندگان در خريدهاي خود مسائل زيست محيطي را مدنظر قرار دهند. همزمان با افزايش اهميت مسائل زيست محيطي و مفهوم مسئوليت اجتماعي در ميان مصرف كنندگان، شناخت عوامل مؤثر بر قصد خريد محصولات سبز توسط مصرف كنندگان ضروري به نظر مي رسد بازاریابی سنتي بيش از حد بر خواسته هاي مشتريان تأكيد مي كند و رفاه اجتماعي و مسائل محيط زيستي را به حساب نمي آورد. اين مسأله در تمام ابعاد سازمانها وارد شده و بازاريابي را نيز تحت تأثير قرار داده و منجر به پيدايش مفهوم بازاريابي سبز شده است. از آن جا که محیط زیست بنیان هستی آدمی بوده و بهره وری سبز کلید اصلی رشد و توسعه پایدار برای تحقق آرمانهای صنعتی، اقتصادی و اجتماعی در جوامع بشری است، ضرورت تقویت تفکر زیست محیطی و ایجاد فرهنگ زیست محیطی در تک تک نهادهای جامعه محسوس است. به جرأت می توان گفت که بسیاری از بحرانها ریشه در مشکلات فرهنگی دارد و از این نظر نیاز به اصلاح نگرش و رفتار زیست محیطی در سطوح مختلف جامعه کاملاً محسوس است. دستیابی به چنین امری نیازمند پژوهش، آموزش و دسترسی به اطلاعات دقیق است چرا که برنامه ریزی صحیح و مدیریت زیست محیطی و توجه به این عوامل در تصمیم گیریهای توسعه می بایست مبتنی بر اطلاعات و آگاهی از واقعیتها و تواناییها باشد. در این میان اجرای برنامه های مدیریت سبز می‌تواند راهکار اساسی برای کاهش انتشار آلاینده های ناشی از مصارف انرژی باشد. در این برنامه ها لازم است مجموعه سازمانهای تابع دولت هر یک به نوبه خود کلیه شرایط پایه یک سازمان سبز را داشته باشند. یک سازمان هنگامی می‌تواند در جامعه به عنوان سازمان سبز مطرح گردد که در راستای استفاده کارآمد و بهینه از منابع و بدون اسراف بتواند به فعالیت خود به صورت پایدار ادامه دهد.


واژگان کلیدی: بازاریابی سبز، قصدخرید سبز، قیمت، کیفیت، دسترسی، بسته بندی، عملکرد شرکت

 


ادامه مقاله

تاریخ درج مقاله : 9 خرداد 1395

نویسنده:
مهدی طهماسبی راد
کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی – بازاریابی  دانشگاه آزاد اسلامی رشت
mahdi-tr@hotmail.com

 

چکیده TMBA:
رفتار مصرف كننده و رفتار خريد يكي از مباحث اصلي بازاريابي است كه تحت تأثير عوامل گوناگوني ازجمله عوامل فرهنگي، اجتماعي، شخصي و روانشناختي قرار دارد. رفتار مصرف کننده عامل مهمی در تصمیم گیری محسوب شده و دارای تأثیرات بالقوه ایی است.
یکی از موضوعات مورد علاقه ی محققین مطالعه ی شاخه ای از رفتار مصرف کننده است که به خرید وسواسی شهرت یافته است. این نوع از خرید بر انتخاب کالاهای اغلب بی فایده و کالاهای غیرضروری استوار است. خريد وسواسي مسأله اجتماعي عمده محسوب مي شود و جنبه تاريك رفتار مصرف كننده ناميده مي شود.


واژگان کلیدی: رفتار مصرف کننده، خرید وسواسی، کالای غیرضروری


ادامه مقاله

تاریخ درج مقاله : 30 شهریور 1394

نویسنده:
صدف علی عرب
دانشجوی دکتری مدیریت بازاریابی
استاد راهنما:
دکتر بهرام خیری، استادیار مدیریت بازرگانی
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز
sadafarab6@gmail.com

TMBA چکیده:
قدرت رابطه ی میان شرکت خریدار و فروشنده یک عامل حیاتی در درک و شکل دهی تعهد می باشد. این مطالعه به بررسی ادراک چهار بعد قدرت رابطه و تاثیرشان در تعهد شرکت های خریدار به شرکت های فروشنده می پردازد. یک نظرسنجی از 120 سازمان خریدار در ایران نشان می دهد سه عامل از چهار عامل شناسایی شده (شدت احساسی -اعتماد متقابل -خدمات متقابل ) ارتباط مثبتی با تعهد سازمان خریدار به سازمان فروشنده دارد.  جالب آن که قوی ترین ارتباط، میان شدت احساسی و تعهد شناسایی شده است. این مطالعه، به ادبیات بازاریابی صنعتی، از طریق افزایش و پیشبرد دانش درباره ی تفاوت های رفتاری و جنبه های احساسی ارتباط بر تعهد در روابط صنعتی کمک می کند. این مطالعه به مدیران در شرکت های تولیدی، پیشنهاد می کند که ارتباطات رفتاری و اشتراک های احساسیشان را با سازمان های خریدار در استراتژی های ارتباطی بازاریابی افزایش دهند.

واژگان کلیدی: تعهد به فروشنده، روابط میان خریدار و فروشنده، شدت احساسی، اعتماد متقابل.


ادامه مقاله

تاریخ درج مقاله : 4 شهریور 1394


نویسندگان:
خانم پروانه خاریان
خانم سیده لیلی زرگر
دانشگاه صنعتی شاهرود
parvaneh_khariyan@yahoo.com

TMBA چكيده:
این مطالعه به بررسی چگونگی کنترل موثر مدیریت فروش داخلی از طریق استفاده از مدیریت ارتباط با مشتری مي پردازد و دلیل اين كه چرا  اين کنترل به نفع سازمان است بحث مي كند. در واقع مدیریت ارتباط با مشتری با حفظ مشتریان سودآور فعلی و جذب مشتریان بالقوه موجب افزایش و ثبات در فروش و سود شرکت‌ها در بلند مدت می گردد.
کلمات کلیدی: مدیریت ارتباط با مشتری ، استفاده از  مدیریت ارتباط با مشتری ، کنترل مدیریت فروش ، اثر مدیریت ارتباط با مشتری.


ادامه مقاله

قبلی بعدی